شركت ارتباطات ضحی كيش در سال ١۳۸١ با هدف تجهيز و بهينه سازی زيرساختهای ارتباطی کشور تشكيل گرديد.
 با در نظر گرفتن اين واقعيت که عصر حاضر، عصر ارتباطات است و کشوری دارای توسعه پايدار بوده و در عرصه  رقابت جهانی  موفق تر خواهد بود که از ارتباطات قويتر، سريعتر و ايمن تری برخوردار باشد، اين شرکت اقدام  به طراحی و ايجاد مراكز مخابراتي چند  رسانه ای مجهز به فناوری روز دنيا نموده و براي متقاضيان، خطوط مخابراتي با سرويسهای ويژه و پهناي باند ارتباطي وسيع فراهم مي نمايد

   اين طرح در حال حاضر در ۱۰ استان کشور توسط اين شرکت در حال طراحی و اجراست و در مراحل بعدی در کل کشور پياده سازی خواهد گرديد. در راستای اجرای اين طرح،
شركت ارتباطاتی ضحی کيش  اقدام به واگذاري خط تلفن ، ايجاد مراكز تلفني در مناطق تجاري، صنعتي، مسكوني و ارائه خدمات ويژه تلفني از قبيل سرويسهاي ويژه IN ، اينترنت پر سرعت و شبكه خصوصي در اين مناطق مي نمايد. براي تحقق اين هدف، از فناوری های نوين مخابراتي و سيستمهای نسل جديد  NGN، كادر مجرب ، امكانات وزارت  ارتباطات و فن آوری اطلاعات  و شركت مخابرات ايران استفاده خواهد شد.
طبق آمار رسمي دولت، ميزان تلفن ثابت مورد نياز کشور در پنج سال آينده به دو برابر  ظرفيت كنوني كشور خواهد رسيد كه بخش خصوصي، منجمله شركت ضحي كيش مي تواند متولی  بخش مهمي از اين ظرفيت باشد.
 

   

      Copyright © 2005 Zoha Kish Telecom Company