چهارشنبه 18 آبان 1384: وعده ما در نمايشگاه اله سيت 2005 (9 الی 13 آذر 84) شهر مقدس مشهد بیشتر

سه شنبه 27 ارديبهشت 1384: در عرصه مخابرا ت؛ بخش خصوصي 3 برابر كارآمد تر از دولت است. بيشتر

سه شنبه 27 ارديبهشت 1384:  ميلياردها ريال سرمايه گذاري معطل مانده است.

يكشنبه 21 ارديبهشت 1384 : ايجاد سنديكاي شركتهاي اپراتور تلفن ثابت بيشتر

دوشنبه 26 ارديبهشت 1384 : نشست مطبوعاتي سنديكاي شركتهاي اپراتور تلفن ثابت. بيشتر

چهارشنبه 22 بهمن 1382 : امروز در اروميه انجام مي شود: افتتاح اولين مركز مخابرات خصوصي در ايران بيشتر

چهارشنبه 22 بهمن 1382: اولين سوئيچ تلفن ثابت بخش خصوصي توسط شركت ارتباطاتي ضحي كيش با ظرفيت 10هزار شماره در مركز تلفن  رودكي به بهره برداري رسيد. بيشتر

 دوشنبه 20 بهمن 1382: اولين مركز مخابراتي بخش خصوصي در استان آذربايجان غربي با حضور معاونت مخابراتي وزارت ارتباطات و فن آوري افتتاح و به مرحله بهره برداري رسيد.

 شنبه 18 بهمن  1382: براي اولين بار در كشور، اولين مركز تلفن ثابت بخش خصوصي در اروميه با نام رودكي افتتاح و رسماً مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

 يكشنبه 20 دي 1383: خدمات تلفن ثابت بخش خصوصي در كشور به زودي آغاز مي شود.  در طول برنامه چهارم توسعه 20 هزار ميليارد تومان در بخش مخابرات به وسيله دولت و بخش خصوصي سرمايه گذاري مي شود

دوشنبه 18 اسفند ماه 82 : بخش خصوصي سال آينده خطوط تلفن ثابت واگذار مي كند

طي 40 سال گذشته بخش دولتي 18 ميليون خط تلفن ثابت واگذار كرده است در حالي كه بخش خصوصي تنها در 18 ماه چيزي حدود 2 ميليون خط ثابت احداث كرده است.


آقاي دكتر محمد خواجويي رئيس سنديكاي شركتهاي اپراتور تلفن ثابت و مدير عامل شركت ارتباطاتي ضحي كيش گفت: به دليل عدم قوانين و مقررات تعريف شده در بخش مخابرات سرمايه 10 ميليارد توماني بخش خصوصي ( شركت هاي اپراتور تلفن ثابت ) مسكوت مانده، و حتي با اينكه اين پروژه ها توسط وزير مخابرات و معاونين وزير افتتاح شد هنوز تعرفه هاي پرداخت مخابرات به شركت مشخص نشده است. 


اولين مخابرات بخش خصوصي كشور با ظرفيت ده هزار شماره امروز در اروميه به بهره برداري مي رسد. مركز مخارات رودكي كه اولين مركز مخابراتي بخش خصوصي در كشور  محسوب مي شود، توسط شركت (ضحي كيش) تاسيس شده و امروز با حضور مقامات استان و داوري نژاد معاون وزير اطلاعات و فناوري ارتباطات به بهره برداري مي رسد.  


لازم به ذکر است اولين مرکز تلفن ثابت بخش خصوصی توسط اين شرکت در اروميه تاسيس و در بهمن ماه سال 1382 با حضور معاون محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، جناب آقای مهندس داوری نژاد و تني چند از مديران و مسئولين مخابراتي کشور افتتاح گرديد.


شش شركت دارنده مجوز اپراتوري تلفن ثابت با ايجاد سنديكا به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي اعضاي سنديكا كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد. بدينوسيله تحت نام شركتهاي اپراتور تلفن ثابت بخش خصوصي اعلام موجوديت مي كند.


آشنايی با خدمات شهر الکترونيکی در نمايشگاه اله سيت 2005

ارائه مدل هاي کاربردي فناوري ارتباطات در زندگي امروز هدف اساسي نمايشگاه اله سيت است.شرکت ارتباطاتي ضحي کيش به عنوان يکي از مجريان طرحهای شهر الکترونيکی، شما را به ديدن افقهای نوين بهره گيری از ارتباطات و فناوري اطلاعات در زندگی آينده ای نه چندان دور دعوت می نمايد.

اهداف ما حرکت به سوي شهر الکترونيکي بر پايه محور هاي :

·  ايجاد شبکه ارتباطی نسل جديد يکپارچه و گسترده

·  خدمات دولت الکترونيکي

·  فناوريهاي کارت هاي هوشمند

·  فناوري بانکداري الکترونيکی

·  سرويسهاي اينترنتي پرسرعت و در دسترس

·  توليد و توسعه سيستم هاي نرم افزاري

·  آموزش الکترونیکی- دانشگاه مجازی

·  تجارت الکترونیکی

·  بهداشت الکترونیکی

·  بازار الکترونيکی (خريد، فروش، حراج و بورس الکترونيکی)

·  گردشگری الکترونيکی

·  تفريح و سرگرمی و خدمات فرهنگی الکترونيکی

·  ساير خدمات الکترونيکي شهري

دستارودهاي پيش بيني شده:

·     امکان لمس زندگي الکترونيکي و بهره مندی از مزايای آن

·     افزايش سطح فرهنگ عمومي در رابطه با IT

·     نفوذ فناوري هاي نوين ارتباطي و بهره گيری از سرويسها و خدمات الکترونيکی در زندگي همه اقشار جامعه

·     صرفه جويي در زمان

·     کاهش هزينه ها با برنامه های اجرائی منسجم و يکپارچه

·     گسترش و نگهداري عوامل رشد و نمو فناوريهاي ديگر در خلال توسعه پايدار

·     ارائه و اجرای راهکارهای عملی برای سازمانها و ادارات مختلف جهت تعاملات درون و برون سازمانی با بهره گيری از شبکه های ارتباطی نسل جديد

·     تعاملات بيش از پيش همه ارگانهايي که وظيفه خدمت به شهروندان را بر عهده دارند (راهکارهای اجرائی در جهت تکريم ارباب رجوع)


 

 

   

      Copyright © 2005 Zoha Kish Telecom Company