Products > Call Center

 


 
مراكز اطلاع رساني و خدمت رساني از مراكز مورد نياز شهروندان كلان شهرها هستند كه در ساختاري مشتري مدار و با هدف تکريم ارباب رجوع شكل مي گيرند. شرکت ارتباطاتی ضحی کيش با پشتوانه گروه فنی و متخصص، ارائه خدمات مورد نياز سازمان و يا شرکتها که در ارتباطاتشان با مشترکين و مشتريان مورد نياز واقع می شود را سهولت می بخشد. از قبيل خدماتی چون اطلاع رسانی، امدادرسانی، آموزش، خدمات پس از فروش و يا هر گونه خدماتی که در ارتباط با مشتريان  مورد نياز واقع می شود. اين نوع مراکز به دو گونه Inbound و Outbound تقسيم می شوند.

 اين مراكز که در ابتدا با استفاده از تلفن و يک دفترچه يادداشت اداره می گرديد، امروزه بر مبنای تجميع تلفن و کامپيوتر پياده سازی می گردد. اين مراکزکه  معمولا" در سازمانها مستقر هستند، با استفاده از فناوري ارتباطات بين شبكه اي، در قالب مراكز اطلاع رساني و خدمت رساني مجازي ايجاد شده و توسعه می يابند. مفهوم مركز خدمات مشتريان در عرصه خدمات، اصطلاح نسبتا" جديدي است كه اشاره به مكاني واقعي يا مجازي  (بر روي شبكه هاي ارتباطي ) دارد و به هنگام مواجهه با سؤال يا مشكل در زمان استفاده از خدمات با امكان دسترسي از طريق تلفن ثابت، موبايل، سرويس پيام كوتاه، نمابر و اينترنت  مورد استفاده مشتريان واقع مي شوند.

   هدف گروه فني ضحي كيش ايجاد يك مركز واحد اطلاع ر سانی مي باشد. اين مركز با پشتوانه گروه متخصص اين شرکت  و بر مبنای تحقيقات وسيع در زمينه شناسايی مشكلات و معضلات سازمانها و ارگانها در بخش ارتباط با مشتريان، می تواند در جهت اطلاع رسانی سريع و جامع به ملت شريف ايران و رفع بسياری از مشکلات کنونی جامعه گام موثری بردارد.


 
   

      Copyright © 2005 Zoha Kish Telecom Company